Treballa amb nosaltres: TÈCNIC DE GESTIÓ I COMUNICACIÓ (CCF)

La Coordinadora Catalana de Fundacions és l’entitat que representa les fundacions a Catalunya, comptant amb més 700 fundacions associades de tots els àmbits: social, educació, investigació i recerca, cultura, medi ambient, salut, etc. Les seves funcions principals són la defensa i representació de les fundacions associades, la prestació de serveis tècnics especialitats, així com el foment d’activitats de difusió, debat i coneixement del món fundacional.
Necessita incorporar de forma urgent, una persona amb perfil tècnic, per donar suport a diferents àrees d’activitat. Inicialment serà per cobrir una vacant temporal, amb possibilitat d’incorporació a l’equip de treball, un cop finalitzat el període.

 

Àrees de treball i funcions a desenvolupar

Organització:

 • Coordinació d’esdeveniments telemàtics i presencials: cursos, webinars, actes…
 • Contacte amb els ponents, elaboració del programa, logística, espai…
 • Gestió d’inscripcions i relació amb els participants

Comunicació:

 • Redacció i edició de comunicats i butlletins digitals per als socis
 • Coordinació de les accions de comunicació als diferents canals interns i externs

Sistemes d’informació i BBDD:

 • Coordinació de la informació de la BBDD de socis i de grups d’interès
 • Organització de sistemes de repporting d’activitat interna
 • Suport en la transformació digital de l’organització

Suport tècnic en captació de fons:

 • Redacció de memòries de sol·licitud de projectes de col·laboració
 • Elaboració informes de justificació tècnica i económica

Òrgans de participació:

 • Dinamització i suport tècnic a les diferents comissions de treball de la CCF

 

Requeriments:
• Titulació: Grau en la branca de ciències socials, preferentment administració d’empreses o comunicació
• Experiència mínima de 2 anys en tasques similars a les descrites
• Nivell avançat d’ofimàtica: Excel, Access, Word, PowerPoint, bases de dades i coneixements d’informàtica (Google Drive, Zoom..)
• Idiomes: català, castellà i anglès
• Bon nivell de comunicació escrita i oral

Condicions de treball:
• Contracte temporal fins desembre 2022, amb possibilitat de passar a indefinit
• Jornada completa
• Retribució negociable, entre 25.000 € i 30.000 € bruts anuals
• Incorporació immediata

Les persones interessades poden enviar CV a Sara Pérez sperez@ccfundacions.cat

Es garanteix confidencialitat en el procés de selecció