Administratiu/va Llar Sant Joan de Déu

OBJECTIUS PRINCIPALS

• Assegurar l’eficiència dels processos administratius de la Llar, amb criteris de transparència i eficiència, en concordança amb els valors i missió de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
• Donar suport i garantir la gestió operativa de la Llar.
• Donar suport a les gestions del departament de recursos humans de la Fundació.

FUNCIONS

Amb dependència jeràrquica i funcional de la coordinació de la Llar, seguint els protocols de la Fundació, les seves responsabilitats consistiran en:

Control, seguiment i assegurament dels processos administratius:
• Registre d’entrada i sortida de documents de la seu de la Llar Sant Joan de Déu.
• Registre, control i seguiment de processos administratius d’acord amb els protocols establerts per la fundació.
• Manteniment correcte dels arxius de documents administratius.
• Suport en l’administració de l’agenda del/la coordinador/a. (Organitzar i regular les visites externes i reunions d’acord amb els valors i protocols de fundació)

Suport als serveis generals de la fundació en el control i seguiment de processos econòmics i logístics de la Llar Sant Joan de Déu
• Suport als serveis generals de la fundació en la gestió de compres, proveïdors i control d’existències dels diferents elements necessaris per al funcionament del centre.
• Col·laboració en la supervisió i coordinació del manteniment de les instal·lacions.
• Suport als serveis generals centrals en el control, revisió i gestió de despeses dels projectes,
• Administració de recursos materials i caixa d’efectiu, d’acord a les indicacions de serveis generals centrals de la Fundació.

I qualsevol altra funció de suport administratiu que es decideixi per part de la Coordinació de la Llar Sant Joan de Déu.

PERFIL

• Tècnic/a en gestió administrativa o similar
• Coneixement i experiència mínima de 3 anys en tasques d’administració.
• Coneixement i experiència comprovable gestió pressupostaria.
• Coneixement i experiència en la gestió d’arxius.
• Coneixement i experiència en gestió de compres.
• Es valora experiència i formació amb ONG o organitzacions socials.
• Excel·lent domini de Microsoft Office, especialment Excel.

COMPETÈNCIES

• Responsabilitat
• Capacitat d’organització, planificació
• Orientació a resultats.
• Excel·lent capacitat per a les relacions interpersonals
• Total disposició per al treball en equip.
• Capacitat de treball sota pressió.
• Compromís amb la institució

ENTORN DE TREBALL

• Salari segons conveni.
• Jornada de 25 hores setmanals.
• Lloc de treball: Manresa