Advocat/da Junior

La Fundació Germà Tomàs Canet cerca un/a Advocat/da Junior per al Programa de Protecció Internacional de persones sol·licitants d’asil o refugi en les fases d’ acollida, integració i autonomia.

RESPONSABILITATS 

Assessorar jurídicament les persones del programa de protecció internacional en els tràmits administratius i/o necessitats jurídiques identificades en les diferents fases del seu itinerari d’acollida, integració i autonomia.

Proveir assistència legal i representació a les persones del programa de protecció internacional, a fi d’afavorir la seva protecció legal i garantir l’exercici dels seus drets i deures.

TASQUES

En dependència jeràrquica de la Coordinació de la Llar i funcional de la coordinació tècnica del programa de protecció internacional, les seves funcions principals seran:

 • Acompanyar i assistir legalment els procediments d’accés a la protecció internacional de persones refugiades i sol·licitants d’asil
 • Facilitar informació i eines en matèria de drets i deures
 • Elaborar informes
 • Fer seguiment dels expedients
 • Promoure la coordinació externa i el treball en xarxa per a informació i incidència política
 • Promoure la coordinació interna amb l’equip de treball i participar en activitats de formació tant en l’àrea legal, com en qualsevol altra que contribueixi a l’acompliment de les seves responsabilitats
 • Fer seguiment i avaluació interna associades a la subvenció del projecte, així com enquestes de satisfacció sobre l’assessoria amb l’objectiu de millorar la intervenció
 • Treballar coordinadament amb la resta d’equip jurídic de la Llar, cercant la millor estratègia jurídica a seguir en cada cas

REQUISITS

 • Grau en Dret
 • Habilitats en l’ús d’eines informàtiques MS Office
 • Domini anglès i/o francès
 • Experiència prèvia com a advocat/a
 • Certificat negatiu d’antecedents penals específic sobre delictes sexuals
 • Residència a Manresa o comarca

COMPETÈNCIES

 • Capacitat d’anàlisi, excel·lent redacció en català i castellà
 • Habilitat per a les relacions interpersonals i comunicatives
 • Habilitats per al treball interinstitucional, capacitat de diàleg amb actors comunitaris, institucions de l’Estat i organitzacions socials
 • Habilitat en l’elaboració d’informes i documents tècnics
 • Discreció
 • Capacitat de treball en equip i sota pressió
 • Organització i planificació
 • Flexibilitat per adaptar-se a situacions noves
 • Actitud de servei i responsabilitat

ES  VALORARÀ

 • Coneixement del marc normatiu i de la política pública per a l’atenció a persones refugiades i migrades a Espanya i la Unió Europea
 • Coneixement i experiència de treball amb perspectiva diferencial (gènere, edat, ètnia i diversitat)
 • Sensibilitat pel món social

CONDICIONS

 • Lloc de treball: Manresa
 • Jornada de 38,5 hores setmanals
 • Conveni Acció social
 • Contracte de pràctiques

La Fundació Germà Tomàs Canet es una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat

 Els/les interessats/des hauran d’enviar el CV per e-mail abans del dia 20 de març de 2020, indicant a l’assumpte com a referència ADPPI 03/20, a fundacio@tomascanet.com.