CAP DE CUINA

 • Fundació El Llindar – Empresa d’Inserció El Llindar Fem Feina
 • Recepció de candidatures per correu electrònic a info@elllindar.org (indicar en l’assumpte del correu “vacant cap de cuina”)
 • Persona de contacte: Ignasi Valeriano (telf. 93 377 31 89 – durant l’agost: +34 613 065 749)

1.     Entitat

El LLINDAR és una Escola de Noves Oportunitats que, des de fa gairebé 20 anys, acompanya a joves que s’han vist exclosos del sistema educatiu i social. Un dels objectius de l’organització és que els joves reconnectin amb el desig d’aprendre i construir el seu propi futur. Per això, el projecte està molt vinculat amb l’aprenentatge dels joves en entorns reals de treball, amb la formació professionalitzadora i amb l’ocupació de qualitat.

Per tal de dimensionar la vessant de la inserció sociolaboral, el Llindar ha creat una empresa d’inserció per així oferir un recorregut més llarg als joves que s’han format a la seva escola i necessitin un trànsit més llarg abans de vincular-se a l’empresa ordinària.

La restauració és una de les famílies professionals des d’on es treballa la formació i la ocupabilitat dels joves. A dia d’avui, El Llindar gestiona l’Escola – Restaurant El Repartidor (Hospitalet de Llobregat), on es formen els i les alumnes, i el Restaurant La Pau (Barcelona), on els i les joves són contractats després d’haver acabat la formació.

2.     Descripció general de la posició

Es busca un professional que organitzi, gestioni i supervisi de forma exitosa les operacions diàries de cuina. Que faci ús del seu talent culinari per a exercir les seves responsabilitats mentre dirigeix, orienta i inspira l’equip de cuina i mentre es fa càrrec de totes les funcions relacionades amb la restauració. Que treballi per a la millora contínua de la satisfacció dels clients i del progrés de l’equip de joves que té al seu càrrec, sempre complint el pressupost operatiu. Així mateix, caldrà que supervisi tots els espais de cuina per tal de garantir l’elaboració de productes consistents i d’alta qualitat. Caldrà que garanteixi el compliment les normes d’higiene alimentària i manipulació dels aliments.

3.     Funcions

a)     Garantir el compliment dels estàndards i responsabilitats culinàries

 • Demostrar coneixement de productes culinaris (textures, possibilitats d’elaboració i presentació).
 • Crear menús i receptes basades en els estàndards de l’empresa i desenvolupar els processos i procediments per a què l’equip de joves treballadors els aprenguin i els preparin.
 • Crear, revisar i ajustar sistemes i processos per a guanyar efectivitat dins la cuina tenint en compte el malbaratament alimentari, el consum d’energia i la gestió dels residus.
 • Assegurar el compliment dels estàndards sanitaris, de manipulació d’aliments i de tota la normativa i regulació aplicable (Sistema APPCC).
 • Organitzar i supervisar els torns de l’equip de cuina.
 • Assegurar la selecció correcta de proveïdors i la compra, recepció i emmagatzematge correcte i eficient dels aliments.
 • Aconseguir els objectius relatius a rendiment, pressupost i oferta gastronòmica i analitzar les possibles desviacions i corregir-les en tot allò relatiu a l’equip de cuina.
 • Compartir la informació requerida per tal d’analitzar la rendibilitat del restaurant.
 • Gestionar els uniformes de tots els membres de l’equip: encarregar-los, inventariar-los i distribuir-los. I assegurar que se’n fa un ús correcte.

b)     Acompanyar els joves treballadors – liderar l’equip de cuina

 • Dirigir i supervisar les activitats dels joves treballadors que conformen l’equip de cuina. Desenvolupar objectius i plans específics per a prioritzar i organitzar el seu treball.
 • Utilitzar habilitats interpersonals i de comunicació per a liderar, influenciar i transmetre el desig per l’ofici a tots els membres del seu
 • Proporcionar i construir relacions basades en la confiança mútua, el respecte i la cooperació entre els membres de l’equip.
 • Assegurar els nivells de motivació i productivitat dels membres de l’equip de cuina.
 • Ser un model de l’actitud i els comportaments adequats per a treballar en la cuina. Guiar l’equip de joves a partir del seu exemple i donar-los feedbacks constructius que els ajudin a millorar.
 • Treballar en la formació i millora contínua de l’equip de cuina i en les avaluacions internes de la trajectòria de cada membre de l’equip.
 • Participar en la selecció dels membres de l’equip de cuina.

c)     Garantir un servei d’atenció al client excepcional

 • Oferir serveis que satisfacin les expectatives dels clients i permetin la seva fidelització.
 • Treballar per la millora del servei a través del treball en equip: ajudant a tot l’equip a entendre les necessitats dels clients.
 • Gestionar els problemes i les queixes dels clients que tinguin a veure amb les elaboracions de cuina i establir un bon exemple de relació amb els clients.

4.     Competències

               Corporatives               Funcionals               Específiques
Interès per identificar-se i comprometre’s amb la missió, la visió i els valors de la institució              Lideratge operatiu      Orientació al client extern
Orientació a les persones, en especial, al jovent            Dinamització d’equip   Solucions  adequades  i resultats  òptims
Transmissió del desig per l’ofici             Impacte i influència   Eficiència  i  millora continua
Treball en equip            Orientació a l’èxit   Flexibilitat  gestió  del canvi
Disposició  a l’aprenentatge            Planificació i organització
Comunicació       Preocupació per l’ordre i la qualitat

 

5.   Formació i experiència professional

 • Llicenciatura o Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques / Turisme i Hosteleria o Nivell Tècnic Professional, Formació Professional
 • Experiència prèvia de 5 anys com a Cap de
 • Coneixement de les bones pràctiques d’higiene i manipulació dels aliments i de la normativa que fa referència al sistema de seguretat alimentària: Sistema
 • Experiència en la complementació dels registres d’autocontrol.

6.     Condicions de treball

 • Jornada: 40h/setmana
 • Horari: De dilluns a diumenge amb dos dies de festa seguits (actualment dilluns i dimarts). Torns a concretar: hibridació entre torns seguits i torns partits en funció de les necessitats de l’equip de joves treballadors i del
 • Lloc de feina: Barcelona
 • Contracte indefinit
 • Incorporació: immediata