Cap del Departament de RRHH

Descripció:

Depenent de la direcció general:

 • Planificació general del departament. Definició i implementació de les polítiques de recursos
 • Implementació i seguiment dels plans de formació.
 • Desenvolupament de les polítiques transversals: Pla d’Igualtat, Pla d’assetjament
 • Assegurar el compliment de la normativa aplicable a la gestió laboral
 • Supervisar la contractació, nòmines i seguretat social
 • Comunicació interna, clima laboral
 • Supervisar els plans de prevenció de riscos laborals
 • Suport als processos de selecció

Requisits:

 • Formació universitària adequada al perfil.
 • 3 anys d’experiència en lloc

Competències:

 • Capacitat de negociació
 • Capacitat de gestió de conflictes
 • Empatia, capacitat d’establir relacions interpersonals
 • Capacitat de planificació i visió estratègica
 • Coordinació i treball en equip

S’ofereix:

—Jornada de 38.5 hores setmana, divendres de 8:00h a 15:00h

 • Salari brut anual: a convenir