Direcció operativa serveis generals

La persona que ocupa la Direcció operativa de serveis generals, treballant en dependència de l’equip directiu, té com a missió fonamental garantir que el dia a dia de l’organització flueixi amb el mínim número d’entrebancs possibles, tot preveient i/o gestionant de forma resolutiva les incidències que puguin aparèixer en la quotidianitat. Això ho fa a partir de la gestió dels serveis sota la seva responsabilitat i de l’equip tècnic que hi està adscrit.

En concret, gestiona el servei d’administració-comptabilitat i el d’infraestructures i, a més, impulsa i lidera el servei de gestió de persones, partint de la premissa que El Llindar treballa per la cura del jovent que atén i de les persones que hi treballen.

Funcions i competències requerides

Requisits formatius i d’experiència: 
Formació: es valorarà formació específica ajustada al perfil descrit.
Experiència:
Ø Mínim 3 anys en lloc similar en el Tercer Sector, en Organitzacions d’Acció Social o en
funcions de Direcció.
Ø En gestió d’equips de treball.
Condicions laborals: 
Jornada laboral: 38,5 hores setmanals.
Contracte: indefinit, amb 6 mesos de període de prova.
Sou: Inicialment 36.000 euros bruts/any en funció de l’ajust competencial al perfil, amb
perspectiva de millora.
Data d’incorporació prevista: febrer 2022.
Candidatura:
Tramesa de CV a les adreces electròniques: tikacolo@gmail.com, peplozano@kiteprojects.net