DIRECTOR/A TÈCNIC/A

Vine a treballar a una jove fundació dedicada a la conservació del nostre entorn marí mediterrani. Ens ajudaràs a organitzar i tirar endavant els diversos projectes on estem treballant i a desenvolupar-ne de nous. Busquem una persona molt implicada, amb iniciativa i amb capacitat per engrescar altres persones.

La fundació Alive (www.alivefund.org) és una fundació registrada a Catalunya amb la finalitat de fer difusió del coneixement sobre el medi natural per tal de millorar-ne la gestió i conservació dels seus recursos. Actualment tenim quatre projectes en marxa, que abracen la recerca d’hàbitats submarins, la protecció d’espècies amenaçades i la difusió i educació ambiental. Treballem per anar creixent i incorporant projectes nous en un futur immediat. La fundació actualment contracta externament tots els serveis, i la nova plaça servirà per internalitzar part d’aquestes funcions.

El director o directora tècnica coordinarà l’execució dels projectes actuals i vetllarà perquè els seus resultats s’adaptin a la missió de la fundació mitjançant el seu lideratge i la supervisió del dia a dia de la fundació. Reportarà directament al director de la fundació, però també tindrà contacte directe amb el seu patronat, per exposar i defensar els seus projectes.

Les responsabilitats i qualitats esperades del lloc són àmplies.

Lideratge i gestió

 • Treballar directament amb el director de la fundació i el seu patronat per aconseguir els objectius marcats
 • Liderar la comunicació i gestió de personal intern i extern a l’organització
 • Supervisar les operacions diàries, execució, despeses, pressupostos i logística
 • Establir procediments de treball clars i eficients
 • Realització de la memòria anual d’activitats

Administració econòmica

 • Control i justificació de despeses internes
 • Supervisió dels processos de donació i beques a col·laboradors i externs. Seguiment de compromisos
 • Control de la comptabilitat i realització de la memòria econòmica anual
 • Organitzar i assegurar el compliment normatiu
 • Identificar i ampliar fons de finançament de la fundació

Relacions públiques

 • Actuar com a ambaixador de la fundació, establint relacions en el seu nom amb persones i entitats externes
 • Crear i aplicar un pla de màrqueting i comunicació que faciliti la visibilitat i captació de fons de la fundació
 • Actualitzar i mantenir la pàgina web de la fundació
 • Crear continguts de difusió de la fundació i els seus projectes
 • Contestar correus sobre demanda d’informacions generals i específiques

Requeriments d’experiència i qualificacions

 • Grau universitari, preferiblement en ciencies de la vida i/o economia
 • Passió pel coneixement i la difusió de temes ambientals en línia amb la missió de la fundació
 • Experiència i coneixement del món de les organitzacions no governamentals
 • Es valorarà experiència prèvia en captació de fons per a projectes
 • És necessari tant un coneixement ampli en les ciències ambientals com un coneixement de la gestió econòmica amb pressupostos, realització de comptes de resultats i balanços de situació
 • Excel·lent capacitat de comunicació parlada i escrita
 • Capacitat de treballar independentment, proactivament i en col·laboració amb altres agents

Idiomes

 • Català i anglès a nivell parlat i escrit

Dedicació

 • Jornada complerta

Localització

 • En general la feina es podrà fer en línia, però setmanalment caldrà disponibilitat presencial a Girona i/o l’Escala.

Compensació

 • Segons l’experiència

Sol·licitud

 • Envieu una carta de presentació, els requeriments econòmics i un currículum per participar en el procés de selecció

Adreceu qualsevol pregunta amb dubtes i la sol·licitud a Bernat Garrigós, president de la fundació Alive a bernat@alivefund.org