DIRECTOR/A GENERAL

  Quines seran les teves funcions?

 • Seràs la persona que assumeixi la direcció estratègica i operativa de l’organització i els teus responsabilitats seran:     
 • Definiràs i orientarás la definició de les estratègies, models operatius, plans i pressupost de l’organització per assolir els seus objectius i impulsarás la seva implementació.    
 •  Plantejaràs propostes de decisió al Patronat per als temes que els correspon decidir i els retràs comptes de la teva administració.   
 • Dirigiràs a l’equip de Consell de Direcció, promovent el seu rol i el de l’equip directiu, assegurant i fomentant un entorn de treball segur i una cultura organitzativa d’acord amb els valors institucionals.     
 • Participaràs en comitès i grups de treball d’Oxfam Internacional per definir estratègies, models operatius i plans comuns a tots els seus afiliats.     
 • Representaràs a l’organització davant l’equip intern per transmetre una visió comuna i una línia clara des de la direcció.     
 • Representaràs a Oxfam Intermón en relacions externes, com mitjans de comunicació, fòrums sectorials i esdeveniments de tot tipus per contribuir a la presència i bona imatge de l’Organització.    
 •  Impulsarás les relacions polítiques i socials amb altres institucions i ONG, tant a nivell nacional com internacional per contribuir a la missió de l’organització.     
 • Velarás per l’adequada administració dels recursos amb què compta l’organització per assolir els objectius institucionals maximitzant l’eficàcia i eficiència i el bon ús dels mateixos.     
 • Velarás pel compliment del Codi de Conducta en tota l’organització i en particular en el teu equip directe, comprometent-te a ser exemple d’això en els teus pràctiques i comportaments.

Què estem buscant?

 • Busquem una persona íntegra, amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió de transformació social i especialment compromesa amb la igualtat de gènere i els drets de les dones. Amb una trajectòria personal i professional d’acord amb els nostres valors i que acrediti mitjançant la seva experiència i habilitats:     
 • Formació universitària.
 • Es valoraran també altres formacions de caràcter directiu.    
 •  Experiència consolidada mínima de 10 anys en posicions directives i en liderar i desenvolupar estratègies i equips amb alta diversitat.     
 • Experiència en lideratge i gestió d’organitzacions complexes, orientades al canvi i pioneres en el seu sector.     
 • Experiència de treball o col·laboració en ONG o un altre tipus d’organitzacions socials.
 • Es valorarà experiència en organitzacions de cooperació internacional.     
 • Capacitat per definir visió i estratègia.     
 • Capacitat per supervisar la gestió pressupostària d’una organització complexa.     
 • Un lideratge transformador d’equips multidisciplinaris, capaç de desenvolupar a les persones i acompanyar-les fins al seu màxim potencial.     
 • Capacitat per aconseguir resultats a través d’un equip amb alt nivell de responsabilitats, implicació i autonomia, així com sòlides competències.     
 • Capacitat per liderar els canvis necessaris per assolir els objectius de l’Organització.    
 •  Capacitat per prendre decisions amb rapidesa i orientació estratègica.   
 • Habilitats per a la comunicació i les relacions externes representant a l’organització.     
 • Coneixement del context social, polític i econòmic espanyol.     
 • Valorable experiència en temes relacionats amb public engagement i transformació digital.     
 • Imprescindible domini amb plena solvència de l’anglès i castellà, parlat (nivell negociació) i escrit.   
 • Disponibilitat per viatjar a nivell nacional i internacional fins a 5 setmanes a l’any i fins a altres 5 setmanes en viatges de curta durada.

       Què t’oferim?     

 • T’oferim l’oportunitat d’incorporar-te a una sòlida organització internacional, referent en el sector de la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i la justícia social, formant part del treball global d’Oxfam Internacional.     
 • Integrar-te en un entorn de treball respectuós, segur, obert al diàleg i amb oportunitats de creixement personal i professional.   
 •   Contracte laboral d’alta direcció a càrrec d’Oxfam Intermón.     
 • Durada: un mandat de 4 anys, prorrogable a un segon mandat també de 4 anys.     
 • Ubicació del lloc a Barcelona. També es valoraran candidatures amb residència a Madrid, si garanteixen una presència a Barcelona (on està ubicat el lloc) durant almenys 3 dies a la setmana.   – Salari brut anual segons escala salarial local d’Oxfam Intermón.    
 •  Data d’incorporació prevista: març / abril 2020.
 • Si estàs interessat / a envia a oes_executivedirector@OxfamIntermon.org el teu CV i carta de motivació, en què et demanem fer especial èmfasi en la teva experiència en lideratge d’organitzacions complexes orientades al canvi i pioneres en el seu sector i en els teus valors i com els apliques en les teves decisions. 
 • El procés es realitzarà amb la col·laboració de Russell Reynolds Associates per a la valoració de les candidatures rebudes, un cop preseleccionades per Oxfam Intermón.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper 2019.10.13. Oxfam es reserva el dret de modificar aquesta data si ho considera necessari. Només contactarem amb les candidatures preseleccionades.

———————————

Oxfam es compromet a prevenir qualsevol tipus de comportament relacionat amb l’assetjament, l’abús i l’explotació sexual així com el frau, la corrupció o qualsevol tipus de comportament associat a la manca d’integritat; promovent el benestar de la infància, la joventut i les persones adultes. Oxfam espera que totes les persones de l’equip comparteixin aquest compromís a través del nostre codi de conducta. La nostra prioritat és assegurar que només aquelles persones que comparteixen i demostren els nostres valors siguin seleccionades per formar part del nostre equip. Nota: totes les ofertes de treball estaran subjectes a Referències satisfactòries i altres tipus de controls d’acord amb la legislació de cada país.