GESTOR/A DE PROJECTES DE R+D+i NACIONALS I INTERNACIONALS

 L’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), amb seu a Barcelona, precisa incorporar per al seu departament de Gestió de Projectes d’Innovació, un/a Gestor/a de Projectes R+D+i nacionals i europeus.

Les tasques fonamentals seran la planificació, seguiment i justificació econòmica de projectes R+D+i europeus i estatals, la coordinació d’auditories de comptes justificatius de projectes, l’elaboració i presentació d’informes econòmics justificatius als organismes públics corresponents, la interlocució amb socis, coordinadors i administracions públiques, gestions administratives, legals i financeres pròpies de la justificació de projectes R+D+i.

Experiència:

Més de 5 anys d’experiència en la gestió i justificació de projectes de R+D+i.

Imprescindible residencia a:

Província del lloc vacant.

Requisits mínims:

  • Estudis: Llicenciatura / Diplomatura o Cicles formatius
  • Imprescindible experiència en justificació de Projectes Europeus com ara: H2020, LIFE, Interreg, Erasmus+, etc. al sector de la construcció.
  • Imprescindible nivell alt d’Excel (Taules dinàmiques).
  • Idiomes: Castellà / Català nadius, Anglès alt (First Certificate o superior). Es valoraran nocions de Francès o d’Alemany.

S’ofereix:

  • Retribució en funció de l’experiència i aptituds del candidat/a.
  • Jornada complerta o mitja
  • 30% de
  • Incorporació

 

Les persones interessades envieu el CV i una carta de d’interès a personal@itec.cat (Dpt.de RRHH)