Guia – Dinamitzador/a

GUIA – DINAMITZADOR/A
Fundació Canals d’Urgell
Recepció de candidatures: mpedrol@canalsurgell.org
indicar en l’assumpte del correu «guia – dinamitzador cap de setmana)
Persona de contacte: Maribel Pedrol Esteve (648658453)

QUI SOM I QUE FEM:
La Fundació Canals d’Urgell es va constituir el 26 de maig de 2021 i es registra al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 28 de febrer de 2022. Les finalitat fundacional són les de realitzar activitats encaminades a preservar, difondre i estudiar la història i el patrimoni generat pels Canals d’Urgell, així com promoure la difusió i l’estudi de la nova cultura de l’aigua basant-se en el procès de modernització que s’està gestionant des de la CGRCU. Un dels objectius de la Fundació, per poder dur a terme la finalitat fundacional, es el gestionar espais de memòria, centres, recursos i espais, com l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, que explica la transformació del territori a través de la construcció dels canals.

QUE BUSQUEM:
Una persona amb empenta i habilitats socials per:
* Realitzar els guiatges i dinamitzar les visites del cap de setmana i festius.
* Realitzar tasques de disseny i elaboració dels tallers i les propostes educatives per a centres.
* Realitzar la difusió (web i xarxes socials) de les activitats realitzades a l’ECCU i per la Fundació Canals d’Urgell.

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA
* Estudiant d’història i/o magisteri
* Que li agradi parlar, relacionar-se amb la gent i que sigui capaç de canviar i modificar el discurs segons el tipus de visitant que estigui atenent.

CONDICIONS DE TREBALL
* Horari: Divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 14:00 hores
(1 i 6 de gener, dilluns de Pasqua, 25 i 26 desembre tancat)
* Lloc de feina: Mollerussa i rodalies
* Incorporació: Immediata