PERSONAL GEROCULTOR

A U X I L I A R D E G E R I A T R I A

Incorporació immediata

Es necessita títol de Tècnic/a en Auxiliar de Clínica o equivalents ( T.Auxiliar Infermeria,T.Atenció Sociosanitària, Certif Professionalitat . )

Jornada completa en una residència de gent gran a Lleida Salari base   + complements festius.

Es necessita experiència prèvia en el sector de la gent gran

Els interessats podeu enviar el vostre CV al Departament de Recursos Humans de l’entitat: rrhh@adesma.cat o podeu lliurar-lo personalment  (Carrer Maria Sauret, núm. 3 de Lleida).