REFERENT TÈCNIC/A EN RECURSOS HUMANS

LLOC:  REFERENT TÈCNIC/A EN RECURSOS HUMANS

CONTRACTE I CONDICIONS: Contracte a temps complet.

DURADA: contracte indefinit amb període de prova.

JORNADA I HORARI: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres. Horari a concretar.

CATEGORIA: Tècnic de Grau Superior.

UBICACIÓ:  Passeig Germans Aymar i Puig, 9 08328 Alella (Barcelona)

DATA INCORPORACIÓ:  Juliol de 2023.

RETRIBUCIÓ: 26.000€  – 30.000€ bruts anuals (depenent de la vàlua del candidat/a). Retribució en 14 pagues.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Dur a terme la gestió de processos d’atenció al professional pel correcte desenvolupament de les tasques assistencials i de coordinació de serveis.

PARTICIPARÀ EN LES FUNCIONS DE TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS:

 • Selecció: Reclutament, Selecció, Entrevistes.
 • Contractació:  Seguiment de contractes i finalitzacions
 • Relacions Laborals: conveni, comunicació, controlabsentisme, d’horari i de jornada. Control de baixes i permisos del personal.
 • Formació: planificació i coordinació de la formació.
 • PRL: acollida i seguiment de lleis de PRL.
 • Planificació: suport a la planificació de serveis, ratis de personal, estructura de costos.
 • Polítiques laborals
 • Realització dels KPIs mensuals de costos de personal.
 • Altres

PERFIL SOL·LICITAT:

FORMACIÓ: Formació en grau universitari en Relacions Laborals o similar.

EXPERIÈNCIA: Experiència mínima de 3 anys en un lloc similar.

ALTRES:

 • Imprescindible:
  • Coneixement elevat d’Excel
  • Coneixement elevat de Word
  • Català/Castellà nivellexigit
 • Es valorarà positivament:
  • Coneixement del model social en atenció a les persones.
  • Coneixement del sector no lucratiu.
  • Marc legal i administratiu de l’atenció a la gent gran.
  • Marc legal laboral en l’àmbit de l’atenció a la gent gran.
  • Experiència amb els programes informàtics de gestió: Resiplus i Jano.
  • Formació en qualitat ISO 9001, UNE 158101, UNE 158201, UNE 158301.
  • La gestió basada en processos.
  • Procedimentalització i avaluació de processos.
  • Coneixement en Ofimàtica.
  • Gestió documental.
  • Comunicació i xarxes socials.
  • Objectius formatius propis de l’estratègia de l’entitat
 • COMPETÈNCIES:

  • Compromís amb l’organització.
  • Treball en equip i cooperació.
  • Coordinació de persones.
  • Planificació i organització.
  • Flexibilitat i gestió del canvi.
  • Iniciativa.
  • Empatia.
  • Dinamisme.
  • Neutralitat i objectivitat.
  • Orientació a la qualitat.
  • Pensament analític.
  • Identificació amb el projecte.
 • PROCÉS DE SELECCIÓ: Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a l’atenció de Mireia Cano a canovm@fundacioaymaripuig.org  indicant a l’assumpte “ Tècnic/a en RRHH” adjuntant carta de presentació/motivació i el currículum actualitzat abans del 20 de juny 2023.