Referent Tutelar

La Fundació Germà Tomàs Canet de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu busca a Treballadors/es o Educadors/es Socials que vetllin per a la correcta atenció de la persona protegida, que promoguin la seva autonomia personal, el seu desenvolupament integral i la recuperació de la seva capacitat i la seva integració, incorporació i participació plena en tots els àmbits de la vida social; sempre d’acord amb els valors i respectant la forma de treballar de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Funcions en relació amb la persona tutelada

• Fer la valoració inicial i continuada de la persona

• Fer l’acollida de la persona tutelada, informar-la i orientar-la sobre el Servei de Tutela

• Detectar necessitats personals en tots els àmbits i buscar estratègies i alternatives per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona tutelada.

• Fomentar el vincle entre la persona tutelada i l’auxiliar de tutela.

• Elaborar, actualitzar i fer el seguiment del Pla d’atenció individual, conjuntament amb l’equip interdisciplinari, valorant les necessitats, eleccions i preferències de la persona tutelada

• Donar suport i acompanyament de la persona tutelada en els diferents processos de dol (mort, pèrdua de capacitats, habitatge…).

• Establir, conjuntament amb l’àrea econòmica, el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses així com el seguiment i el control.

• Fer els informes pertinents.

• Fer les visites periòdiques a la persona tutelada.

• Valorar les autoritzacions per a les diferents activitats que realitzen les persones tutelades. • Fer els acompanyaments de la persona tutelada en aquelles situacions que ho requereixin (activitats, visites mèdiques, canvis de centres…).

• Fer l’estudi social inicial dels mòduls de les subvencions i facilitar la informació per actualitzar-los.

• Treballar amb l’objectiu d’establir vincles entre la persona tutelada i el referent.

Funcions en relació amb la família

• Informar la família sobre les funcions del referent i de l’entitat tutelar.

• Valorar les relacions familiars i/o dels referents col·laboradors i potenciar-ne les relacions beneficioses.

• Mantenir reunions periòdiques, si escau, amb aquelles famílies que tenen relació amb la persona tutelada.

• Informar la família o l’entorn més proper, si escau, dels canvis en la situació personal de la persona tutelada.

Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn

• Cercar, coordinar i gestionar els diversos suports de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, laboral o ocupacional, lleure, serveis socials, serveis externs, habitatge, altres entitats tutelars i voluntariat…).

• Fomentar la integració en la comunitat de la persona tutelada.

• Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de tutela (funcions, competències).

Requisits

 • Grau universitari en l’àmbit de les ciències socials, preferentment Treballador Social o Educador Social.
 • Capacitat d’organització, planificació, coordinació i priorització.
 • Gestió de les crisis i conflictes.
 • Iniciativa, flexibilitat, empatia i maduresa emocional: autoconeixement i autocontrol
 • Assertivitat, capacitat d’escolta i resolució
 • Saber donar resposta immediata en situacions imprevistes.
 • Tolerància a la frustració i adaptabilitat als canvis.
 • Saber treballar en equip, ser constructiu, participatiu i creatiu.

Es valorarà

 • Experiència prèvia en l’àmbit de la discapacitat, preferentment en salut mental
 • Experiència prèvia en entitats tutelars
 • Carnet de conduir

Condicions

 • Jornada de 38,5h / Horari: dilluns i dimecres 8-17,15h, dimarts, dijous i divendres 8-15h
 • Lloc de treball Sant Boi
 • Incorporació immediata

La Fundació Germà Tomàs Canet  és una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral  que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Les persones interessades hauran d’enviar el CV per e-mail, indicant a l’assumpte com a referència 17/19 RT a fundacio@tomascanet.com