Responsable Àrea Formació – Coordinadora Catalana de Fundacions

Treballa amb nosaltres!
Responsable Àrea Formació

La Coordinadora Catalana de Fundacions és l’entitat que representa les Fundacions a Catalunya, comptant amb 750 fundacions associades de tots els àmbits: social, educació, investigació i recerca, cultura, salut, medi ambient, etc. Les seves funcions principals són la defensa i representació de les fundacions, la prestació de serveis tècnics especialitats, així com el foment d’activitats de difusió, debat i coneixement del món fundacional.

Enguany es vol incorporar un/a Responsable de Formació, una posició de nova creació que, depenent de la gerència, tindrà com a missió principal donar un impuls qualitatiu i quantitatiu en aquest servei, amb l’objectiu que la CCF esdevingui el referent a Catalunya en formació de qualitat especialitzada en fundacions, aplicant metodologies d’aprenentatge innovadores.

Funcions i activitats principals

• Identificar les necessitats de formació (anàlisi del mercat i tendències del sector fundacional, detecció de necessitats futures…).
• Planificar, dissenyar i desenvolupar programes formatius adaptats a les necessitats de les fundacions.
• Planificar i desenvolupar estratègies de promoció, difusió de programes formatius i de captació de participants.
• Gestionar el pressupost i els recursos establerts de l’àrea de formació.
• Administrar l’entorn virtual d’aprenentatge (accés als participants, materials, seguiment de cursos, resolució de consultes., suport a participants i docents..).
• Identificació, proposta de selecció de docents per la seva incorporació al claustre. Gestionar les seves activitats. Formació de formadors
• Gestió d’espai/aules. Supervisió de la logística i manteniment tant d’entorns físics com virtuals
• Anàlisi i avaluació de formació. Establir metodologies efectives d’avaluació de l’impacte i la satisfacció de la formació. Realitzar informes de valoració.
• Desenvolupament i millora contínua dels programes de formació, adaptant-los als canvis, impulsant la innovació, adoptant noves metodologies i tecnologies per mantenir-se al capdavant en l’oferta formativa. Implementar noves tecnologies docents.
• Gestió de l’arxiu de continguts i documentació associada als cursos.

Perfil

• Formació universitària en una àrea relacionada amb l’administració d’empreses, dret, gestió de recursos humans, pedagogia…
• Coneixements tècnics i habilitats en la planificació i desenvolupament de programes de formació. Domini expert de programes de gestió de cursos com Moodle o similars.
• Experiència 2-4 anys en la planificació i gestió de programes de formació i desenvolupament comercial dels mateixos. Clara orientació al mercat i al client.
• Català i castellà . Anglès aplicat al lloc de treball

Oferim

• Jornada laboral completa
• Contracte laboral indefinit, un cop superat el període de prova
• Horari laboral: de dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 14 h, amb opció de teletreball dos dies a la setmana.
• Retribució: negociable, en funció de vàlua i experiència
• Incorporació prevista: abril 2024

Les persones interessades poden enviar CV a Angels Barnadas, Consultora RRHH barnadas.angels@gmail.com

Es garanteix confidencialitat en el procés de selecció.