Responsable de captació de fons del Banc dels Aliments de Barcelona

DESCRIPCIÓ:

La persona Responsable de Captació de Fons serà l’encarregada de definir, juntament amb Direcció, l’estratègia de la captació de fons per l’entitat, de planificar les accions que se’n derivin i d’implementar-les, treballant de forma coordinada amb el departament de recursos econòmics i el departament de màrqueting i comunicació.

Gestionarà les accions de captació de fons tan per empreses com per donants particulars, així com les accions de fidelització per tal de consolidar la base social de donants, vetllant per assolir els objectius establerts.

TASQUES:

 • Definir el Pla de captació de fons (empreses i particulars).
 • Implementar, fer el seguiment i avaluació de les accions de captació de fons i fidelització de donants particulars.
 • Coordinar de l’equip de prospectors d’empreses (voluntaris) donant-los el suport necessari per poder desenvolupar la seva tasca (materials de captació).
 • Elaborar les propostes de col·laboració per empreses.
 • Redactar convenis i contractes en aplicació de la Llei 49/2002 amb el suport del departament Legal del Banc
 • Proporcionar informes i justificacions (retiment de comptes) als donants sobre el(s) projecte(s) en que estan col·laborant.
 • Supervisar i elaborar els materials de difusió necessaris per les accions de captació de fons i fidelització de donants en coordinació amb Comunicació i Màrqueting
 • Representar al BdA en plataformes i conferències especialitzades en Fund Raising (per exemple Assoc Española/Catalana de Fund Raising)
 • Coordinar la difusió de les accions de captació de fons de l’entitat amb el departament de comunicació i màrqueting.

  Gestionar i justificar el pressupost que s’assigni a de l’àrea de captació de fons.

 • Presentació de resultats de forma periòdica (reporting direcció, presentacions patronat…)
 • Establir i enriquir estratègies de fidelització per tipologies de donants, recolzant-se amb Marketing i Comunicació.
 • Treballar conjuntament amb agències externes quan es consideri convenient.
 • Formarà part del seu equip, el Gestor del CRM i Atenció al Donant, dirigint i supervisant la seva activitat.

REQUISITS:

 • Titulació universitària (preferiblement en ciències empresarials, econòmiques, màrqueting, publicitat o similar)
 • Formació especialitzada en captació de fons. Experiència en captació de fons per ONG.
 • Alta capacitat de comunicació i d’expressió oral i escrita en català i castellà Coneixement de l’entorn digital, xarxes socials i gestió de CRM.
  Domini del paquet office (Word, Excel, Powerpoint), es valoraran coneixements de disseny (Photoshop, Canva…) ) i edició audiovisual.

QUÈ OFERIM?

 • Integració dins l’equip de Direcció de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i participar en les decisions de l’equip de màrqueting i comunicació. En tractar-se d’un lloc de nova creació aquest aspecte és especialment important.
 • Contracte fixe.

Fes-nos arribar el teu curriculum a: info@bancdelsaliments.org