Responsable de Comunicació – Camins. Fundació Social Escola Pía

Descripció:

Camins Fundació Social Escola Pia acompanya infants i joves en situació vulnerable perquè accedeixin a un millor futur a través de l’educació. La fundació vol incorporar una persona responsable de la comunicació que contribueixi a posicionar-la com a referent del seu àmbit, amb expertesa també en la captació de fons.

Funcions:
Les principals funcions del lloc de treball són:
● Definir l’estratègia comunicativa i el pla de comunicació de Camins
● Dissenyar els continguts escrits i audiovisuals pertinents
● Organitzar campanyes de captació de fons i esdeveniments
● Relació amb els mitjans de comunicació
● Coordinació i col·laboració amb els departaments de Comunicació i Captació de fons de l’Escola Pia

Requisits:
● Estudis de Grau de Periodisme, Comunicació Audiovisual o equivalent
● Experiència mínima de 2 anys en comunicació, preferentment en l’àmbit social
● Experiència en la creació de campanyes de captació de fons i accions de sensibilització
● Coneixements en noves tecnologies, eines digitals, CRM i xarxes socials
● Es valorarà positivament el domini de l’anglès i/o francès

Perfil competencial: 
● Lideratge
● Capacitat de treball en equip, planificació i organització
● Autonomia
● Orientació a resultats
● Persona creativa, proactiva
● Motivació pel sector social, la transformació educativa i la lluita contra les desigualtats
● Encaix amb la filosofia i els valors de l’Escola Pia

Jornada i retribució:
● Jornada completa de 38,5 hores setmanals
● Combinació de presencialitat i teletreball, flexibilitat horària
● Contracte indefinit
● Retribució segons perfil i experiència del candidat/a
● Gestió autònoma de la feina i creixement personal

Si estàs interessat/da, entra a la pàgina Treballa amb nosaltres on podràs afegir el teu CV i optar a la vacant fins a 11 de desembre de 2022.