Responsable de l’àrea de gestió econòmica/financera de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés

DESCRIPCIÓ DE LA VACANT A COBRIR

El lloc de treball consisteix en realitzar la gestió econòmica i financera de la Fundació.

FUNCIONS:
 • Gestionar la comptabilitat de la Fundació així com la facturació mensual dels diferents serveis de la Fundació.
 • Gestionar el patrimoni de la Fundació d’acord amb les indicacions i acords presos pel Patronat de la Fundació i reportar directament la gestió d’aquest al mateix Patronat.
 • Elaborar el pressupost anual, fer-ne el seguiment i l’anàlisi de les desviacions conjuntament amb la Direcció Tècnica.
 • Elaborar el pla de tresoreria de la Fundació.
 • Elaborar els documents necessaris d’anàlisi econòmica per reportar directament al Patronat de la Fundació (realitzar tancaments comptables mensuals, propostes d’inversió, memòria econòmica…)
 • Elaborar els comptes anuals de la Fundació i coordinar l’auditoria externa anual.
 • Conèixer i donar compliment a les obligacions econòmiques i fiscals de la Fundació amb les diferents Administracions.
 • Donar resposta a requeriments administratius.
 • Preparar la documentació per presentar a les diferents convocatòries de subvenció, fer el seguiment i la justificació de les mateixes.

 

REQUISITIS FORMATIUS I D’EXPERIÈNCIA:

Formació en Grau universitari en Administració i Direcció d’Empreses, Grau en Economia, doble Grau en Economia i Dret o altres formacions anàlogues que facultin la persona candidata a exercir el lloc de treball.

 Experiència mínima de 2 anys en un lloc similar.

COMPETÈNCIES REQUERIDES:
 • Coneixement elevat d’Excel (taules dinàmiques, formulació, gràfics…)
 • Coneixement d’eines digitals de Microsoft.
 • Coneixement de programes informàtics de comptabilitat i facturació.
 • Domini de les llengües catalana i castellana.
CONDICIONS LABORALS:

 

 

Contracte:  contracte laboral indefinit a jornada laboral completa.

Ubicació:  Plaça Antoni Guitart, 2. Solsona.

Retribució: negociable en funció de vàlua i experiència.

Incorporació: Novembre 2022

 

CANDIDATURA: 

Tramesa de CV fins 30 de setembre l’adreça electrònica fundacio@fphpmc.org