Tècnic/a de projectes i comunicació

La Fundació Germà Tomàs Canet cerca un/a Tècnic/a de projectes i comunicació. Una posició estratègica per a l’entitat que, en dependència del comitè de direcció de la Fundació, tindrà com a missió:

 • Realitzar l’anàlisi de les diferents convocatòries de finançament dels projectes de la Fundació, estudiant les bases i/o plecs de condicions
 • Redactar i preparar les propostes tècniques per a la presentació de licitacions, subvencions i altres convocatòries de finançament en els àmbits d’intervenció de la Fundació, en coordinació amb el departament econòmic-financer
 • Redactar i preparar les memòries tècniques per a les justificacions dels diferents projectes de la Fundació, en coordinació amb el departament econòmic-financer
 • Elaborar les memòries, balanç social i informes diversos sobre la intervenció dels projectes de la Fundació.
 • Coordinar i liderar la comunicació institucional de la Fundació

Competències:

 • Habilitats comunicatives i de relacions personales
 • Planificació i organització
 • Orientació a resultats
 • Responsabilitat
 • Seriositat
 • Compromís amb la institució

Requisits:

 • Titulació universitària en ciències socials i/o ciències de la informació
 • Alt coneixement de xarxes socials
 • Alt coneixement d’ofimàtica (word, excel, pdf, outlook…)
 • Experiència en gestió de subvencions, licitacions i convocatòries
 • Excel·lent redacció en castellà i català, valorable anglès

Condicions:

 • Conveni acció social
 • Jornada de 20 hores setmanals
 • Salari segons conveni

La Fundació Germà Tomàs Canet es una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Enviar currículum a: fundacio@tomascanet.com