TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROJECTES

FUNDACIÓ EL MARESME

Codi Oferta: PI2003

CONDICIONS

CONTRACTE I CONDICIONS: Contracte eventual a temps complet. DURADA: 1 any amb possibilitat de contracte indefinit.

JORNADA I HORARI: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres. Horari flexible.

CATEGORIA: Tècnic de Grau Superior segons Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995).

UBICACIÓ: Plaça dels Bous , 3-5 Mataró

DATA INCORPORACIÓ:  entre el 15 i 30 de setembre de 2020.

RETRIBUCIÓ: entre 23.000€ i 26.000€ bruts anuals. Retribució en 14 pagues.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

El lloc de treball forma part de l’equip de gestió econòmica de l’Entitat. Consisteix en desenvolupar les tasques pròpies de la gestió econòmica-financera d’una entitat segons les funcions que es detallen a continuació.

FUNCIONS

 • Elaboració del pressupost anual, en el seu seguiment i anàlisi de
 • Elaboració de documents d’anàlisi econòmica per reportar directament a la Direcció i al Patronat de l’Entitat.
 • Elaborar el pla de tresoreria.
 • Preparar sol·licitud de subvencions, seguiment i justificacions de les
 • Donar resposta a requeriments
 • Coordinació amb l’auditoria externa i elaboració i revisió dels comptes
 • Elaboració de la memòria fiscal d’acord amb el compliment de la llei 49/2002.
 • Realitzar tancaments comptables mensuals, recolzant-se amb tots el quadres de control
 • Preparar i presentar impostos (IVA, IRPF, IS)
 • Altres funcions pròpies d’un departament de gestió econòmica.

PERFIL SOL·LICITAT

FORMACIÓ:  Formació  en  grau  universitari  de  Administració  i  Direcció   d’Empreses, Economia o Ciències Empresarials.

EXPERIÈNCIA: Experiència mínima de 3 anys en un lloc similar o en auditoria.

ALTRES:

 • Imprescindible
  • Coneixement elevat d’Excel (taules dinàmiques, formulació, gràfics….)
  • Coneixement elevat de Word i
  • Català/Castella nivell

 

 • Es valorarà positivament:
  • Experiència amb el programa SAGE 200, Contaplus i
  • Experiència en comptabilitat d’entitats sense ànim de
  • Coneixement de la Llei 49/2002, d’entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge.
 • Coneixement eines digitals del Microsoft
 • Nivell mig-alt d’anglès.
 • Experiència professional, lúdica o de voluntariat en l’àmbit
 • Proximitat del lloc de residència.

COMPETÈNCIES

 • Persona rigorosa en la seva
 • Persona amb alta capacitat analítica i crítica.
 • Persona empàtica que li agradi treballar en
 • Amb gran capacitat d’organitzar-se i prioritzar
 • Capacitat d’adaptació als canvis i
 • Habilitat per gestionar i resoldre

PROCÉS DE SELECCIÓ

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a vulltreballar@fundaciomaresme.cat indicant a l’assumpte “Codi Oferta PI2003 Tècnic en gestió econòmica i de projectes” exposant la seva candidatura i adjuntant el currículum actualitzat abans del 9 de setembre de 2020.