TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROJECTES

Codi Oferta: OF2307

LLOC:  TÈCNIC/A EN GESTIÓ ECONÒMICA I DE PROJECTES

CONTRACTE I CONDICIONS: Contracte a temps complet. DURADA: contracte indefinit.

JORNADA I HORARI: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres. Horari flexible entre les 8:00h i les 18:00h. Hi haurà la possibilitat de realitzar teletreball parcial.

CATEGORIA: Tècnic de Grau Superior segons Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995).

UBICACIÓ: Muralla dels Genovesos 12, Mataró DATA INCORPORACIÓ:  Abril de 2023.

RETRIBUCIÓ: 27.000€ bruts anuals amb possibilitat de recorregut en funció de l’experiència i assoliment de funcions. Retribució en 14 pagues.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

El lloc de treball forma part de l’equip de gestió econòmica de l’Entitat. Consisteix en desenvolupar les tasques pròpies de la gestió econòmica-financera d’una entitat segons les funcions que es detallen a continuació.

PARTICIPARÀ EN LES FUNCIONS DE L’EQUIP DE GESTIÓ ECONÒMICA:

 • Elaboració del pressupost anual, seguiment i anàlisi de desviacions.
 • Comptabilització de proveïdors.
 • Comptabilització d’immobilitzat.
 • Comptabilització de bancs.
 • Anàlisi econòmica dels serveis concertats amb l’administració i estudis de viabilitat econòmica dels mateixos.
 • Elaborar el pla de tresoreria.
 • Realització de la facturació de l’Entitat: seguiment i control de la cartera de clients i la morositat.
 • Preparar sol·licitud de subvencions, seguiment i justificacions de les mateixes.
 • Coordinació amb l’auditoria externa i elaboració i revisió dels comptes anuals.
 • Elaboració de tancaments comptables mensuals, realitzant tots el quadres de control necessaris.
 • Preparar i presentar impostos (IVA, IRPF, IS, model 182)

PERFIL SOL·LICITAT:

FORMACIÓ: Formació en grau universitari d’Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials o altres graus universitaris vinculats a la gestió empresarial.

EXPERIÈNCIA: Experiència mínima de 3 anys en un lloc similar o en auditoria.

ALTRES:

 • Imprescindible:
  • Coneixement elevat d’Excel (taules dinàmiques, formulació, gràfics….)
  • Coneixement elevat de Word i
  • Català/Castellà nivell

 

 • Es valorarà positivament:
  • Experiència amb el programa SAGE 200.
  • Experiència en comptabilitat d’entitats sense ànim de lucre.
  • Coneixement de la Llei 49/2002, d’entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge.
  • Coneixement eines digitals del Microsoft Office 365.
  • Experiència professional, lúdica o de voluntariat en l’àmbit social.
  • Formació i/o coneixement en l’àmbit de l’economia social i solidària.

COMPETÈNCIES:

 •  Compromís amb l’organització.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Orientació al client.
 • Planificació i organització.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Empatia.
 • Neutralitat i objectivitat.
 • Orientació a la qualitat.
 • Pensament analític.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a l’atenció d’en Pere Romano al vulltreballar@fundaciomaresme.cat indicant a l’assumpte “OF 2307 Tècnic/a en gestió econòmica i de projectes” adjuntant carta de presentació/motivació i el currículum actualitzat abans del 20 d’abril de 2023.