Tècnic/a Gestió Tresoreria

Funcions i responsabilitats:

Seleccionem  un  Tècnic/a  de  Gestió  de  Tresoreria  pels  Serveis  Centrals  de  l’FVO.  Aquesta posició a més, dóna suport administratiu a la Direcció General.

Tresoreria:

  • Gestió tresoreria:  previsions;  seguiment  i  control  de  documents  (cash-flow  i  altres); gestions  bancàries  amb  les  entitats  financeres;  seguiment  inversions  financeres  i  nous projectes.
  • Operativa tresoreria  diària:  tramitació  fitxers  tresoreria;  conciliacions  bancàries;  arxiu documental; tramitació de pagaments; comptabilitzacions (interessos, comissions, càrrecs, et).

Gestió / Administració:

  • Suport administratiu a la Direcció General (reunions Juntes/Comissions Patronat).
  • Elaboració i seguiment determinades partides pressupostàries (inversions).
  • Atendre requeriments  documentals  Administració  Pública  (presentació  comptes  anuals, concursos públics, certificats, etc).
  • Qualsevol altra funció relacionada amb el lloc de treball.

Formació:

Imprescindible:

Formació universitària: Grau Ciències Econòmiques o equivalent

  • Coneixement oral i escrit del català i castellà, nivell nadiu
  • Formació complementària i/o coneixements en Microsoft Excel.

Experiència:

Imprescindible:

Acreditar  experiència  professional  en  Gestió  de  Tresoreria  de  com  a  mínim  2 anys.

Competències:

Flexibilitat i aprenentatge; compromís professional i institucional; orientació a resultats; treball en equip; orientació al client intern/extern; solució de problemes i comunicació i relacions interpersonals.

Condicions oferta:

Contracte indefinit a jornada completa

  • Dilluns a divendres laborables de 9 a 18h (1h descans dinar). Període d’estiu, jornada de 8 a 15h. Dinar gratuït al centre de treba
  • Retribució: a determinar entre 000 i 26.000€ bruts anuals (14 pagues).

Incorporació immediata.

– Cal tenir autonomia de transport (al centre no hi arriba transport públic).

 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum a recursoshumans@fvo.cat