FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA

Nom:
FUNDACIÓ PRIVADA MARIA AUXILIADORA
Adreça:
Passeig Passeig Sant Joan Bosco, 24
Codi postal:
08017
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
932065000
Àmbit d'actuació:
Cultura • Educació
Número de registre:
1897EDU
Data de registre:
2017-05-19
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Àmbit geogràfic:
Internacional
Persona de contacte:
María Jesús Sánchez Fuertes
Direcció:
María Jesús Sánchez Fuertes
Història:
La Fundació Maria Auxiliadora va ser constituïda el 12 de maig de 1998 per voluntat de les Filles de Maria Auxiliadora (SALESIANES). Des de la vocació d’educadores, les Salesianes creen la Fundació com un instrument vàlid per implicar els infants i joves, especialment les dones, fent-los protagonistes de la seva història. Dotar-los dels recursos humans i materials necessaris perquè puguin ser elements actius i dinamitzadors dels processos de construcció i transformació de la societat des d’una visió solidària de la vida. Afavoreix iniciatives de tipus cultural, formatiu, ocupacional, esportiu i de lleure des d’un projecte d’educació basat en el Sistema Preventiu que té com a meta l’educació integral de la persona en totes les seves dimensions i amb preferència dels més pobres. També es potencien projectes de voluntariat i col·laboració amb les presències dels països en vies de desenvolupament. L’evolució de la realitat social que anem detec¬tant cada any ens planteja dinàmiques de canvi constant i de consolidació de les estructures. Degut a la velocitat amb què s’estan produint canvis crucials a la nostra societat, la Fundació té la necessitat i la voluntat d’incorporar línies d’acció, objectius de treball emmarcats a curt i mitjà termini que facin viable les respostes a les preguntes que ens arriben des de la societat.
Fundadors:
Filles de Maria Auxiliadora (SALESiANES)
Objectius:
- OBJECTIU PRINCIPAL: desenvolupar, de manera específica, una acció socioeducativa amb nens i adolescents en situació de risc d’exclusió social i impulsar projectes específics d’inserció sociolaboral de joves i adults, centres residencials per a menors i projectes d’inclusió de persones procedents d’altres cultures. - Col·laborar en totes les obres educatives de les FMA per donar suport, amb els recursos disponibles, a tot tipus d'activitats complementàries, adreçades tant a educadors com a destinataris, que afavoreixin una educació integral, des d'una adequada orientació psicopedagògica fins a activitats esportives i de lleure, formatives, culturals i científiques. -Impulsar projectes de Cooperació internacional.
Patronat:
M. Isabel Pérez Sanz (Presidenta), M. Rosa Olivella Solé (Secretària), M. Raquel Noain Ibero (Vicepresidenta), Carmen Buera Broto (Vocal 1a), Rosario Ten Soriano (Vocal 2a), María del Carmen Bailo Luño (Vocal 3a)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, ECAS-Entitats Catalanes d'Acció Social, CEPSS-Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
Any dades:
2016
Pressupost anual:
860.000,00 €
Any pressupost:
2012