FUNDACIÓ SUPPORT-GIRONA

Nom:
FUNDACIÓ SUPPORT-GIRONA
Adreça:
Pierre Vilar, 5
Codi postal:
17002
Ciutat:
Girona
Comarca:
Gironès
Correu electrònic:
Telèfon:
972 24 91 10
Àmbit d'actuació:
Àmbit Social • Altres
Número de registre:
1817
Data de registre:
2003-06-06
Forma jurídica:
Civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Comarcal
Persona de contacte:
Cécile Crozet
Gerència:
Josep Maria Solé Chavero
Fundadors:
Pere Cornellà Valls, en nom pròpi. Maria Combalia Garcia, en representació de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i comarques. Núria Martínez Barderi, en representació de la Fundació DRISSA Martí Masferrer Mascort, en representació de l’IAS Silvestra Moreno Garcia, en representació de la Fundació de Malalts Mentals de Catalunya. August Moret Branyas, en representació de l’Associació Gerion.
Objectius:
Donar suport global i individualitzat a persones amb discapacitat amb les que tenim un vincle legal, promovent la inclusió social i els Drets Humans. Té com a missió acompanyar persones majors d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada del procés d’envelliment per a contribuir a la seva inclusió i l’exercici dels seus drets. A través de l’aplicació dels principis que emanen de la Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat i, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, treballa de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn, situant la persona en el centre, per a proporcionar els suports que pugui necessitar en les seves decisions de vida. Exerceix mecanismes de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiats pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.
Patronat:
Pere Cornella Valls (President), Francesca Blanch Roura (Vicepresidenta), Dolors Badosa i Collell (Vocal), Maria Combalia Garcia (Vocal), Núria Martínez Barderi (Vocal), Núria Martínez Barderi (Secretària)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions, A nivell nacional: Forma part de l’Associació ENCAIX des de la seva creació. Aquesta organitza¬ció agrupa entitats tutelars que orien¬ten la seva activitat principalment a les persones amb un problema de salut mental. També en són membres la Fundació Germà Tomàs Canet, la Fundació Nou Camí, la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, la Fun¬dació Pere Mata, la Fundació Vol, la Fundació Vella Terra, la Fundació Lar, la Fundació Salut i Comunitat (servei tutelar “Amb tu”), la Fundació Lluís Artigues i la Fundació Viaclara. Forma part del patronat de la Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció laboral i l’habitatge de persones amb problemes de salut mental. Participa activament en el Grup Èxit, aliança empresarial de tres entitats de l’àmbit social: Fundació Drissa, Fundació Grup Ramon No¬guera i Ecosol (empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona). Forma part del pa¬tronat de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. El director de Support-Girona, en qualitat de membre del patronat de la Fundació Drissa, també exerceix la vicepresidència del patronat de la Fundació Campus Arnau d’Escala, espai de recerca aplicada, innovació i transferència de coneixement en matèria de serveis socials i sociosa¬nitaris. Membre co-fundador i secretari de la Fundació iSocial. El director de Support-Girona és membre del Patronat i del Consell Social Guttmann, en qualitat d’ex¬pert, des del maig 2016. Forma part de la Junta Assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, màxim òrgan de gestió de la xarxa pública a les comarques gironines, gestionada per l’Institut d’Assistència Sani¬tària, així com de la Comissió de casos complexes del Centre de Salut Mental del Gironès de la Xar¬xa de Salut Mental i Addiccions, on hi ha representants membres dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona, l’Institut Català de la Salut a Girona, el SEM, Mossos d’Esqua¬dra, l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la Policia Municipal de Girona i el Centre d’Acolliment i Serveis Socials, la Sopa de Girona. També és mem¬bre de la Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Girona. A nivell Internacional: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), plataforma europea no governamental i sense ànim de lucre que agrupa més de 15.000 proveïdors de serveis socials i de salut per a persones amb discapacitat. Treballa en matèria de continguts relacionats amb l’aplicació de la Convenció internacional. Des del juny de 2018 a octubre 2020, Support és membre del Consell d’Administració de l’EASPD a través de la figura del director de la Fundació, Josep Maria Solé. Des d’octubre 2020, ocupa la cartera de “vida independent”. IGN, International Guardianship Network, organització no governamental i sense ànim de lucre destinada a proporcionar suport i informació, a crear xarxes als proveïdors de suport, tribunals i autoritats públiques de tot el món, i a posar en pràctica els processos legals de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat.
Any dades:
2022
Pressupost anual:
4.164.184,88€
Any pressupost:
2020