Curs ‘De dins cap enfora: la memòria d’activitats per arribar a més públics’

Places exhaurides. Obrim llista d'espera!

Informació

14 i 16 de febrer de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

6h

Online

Preu per participant

This product is currently out of stock and unavailable. Out of stock

Informació

14 i 16 de febrer de 2024

de 9.30 h a 12.30 h

6h

Online

Preu per participant

This product is currently out of stock and unavailable. Out of stock

Objectius
1. Entendre la memòria com un element comunicatiu per potenciar la comunicació de la fundació.

2. Alinear la memòria amb els objectius comunicatius de la fundació.

3. Conèixer quina informació hem de posar a la memòria d’activitats

4. Estructurar el contingut i donar-li forma

5. Utilitzar la memòria com a recurs comunicatiu

Docent
Irene Borràs
CAUSES, consultora especialitzada en responsabilitat, compromís, marca i impacte

Persones responsables d’elaborar la memòria de la fundació o responsables de comunicació. Es donarà un plantejament estratègic i general alhora que específic amb recursos i recomanacions pràctiques per aterrar i millorar la memòria i el seu recorregut, a nivell comunicatiu.

Sessió 1 | 14 de febrer, de 9:30 a 12:30 h

1. Importància de la memòria

2. Quin tipus de memòria necessitem

3. Procés per a l’elaboració de la memòria

4. Anàlisi de memòries: com és la meva memòria?

Sessió 2 | 16 de febrer, de 9:30 a 12:30 h

1. Recursos comunicatius per fer la memòria (dades, històries, destacats, fotografies, infografies, vídeos…)

2. Difusió: públics i canals (off line i on line)

3. Com millorar la memòria de la fundació

4. Pla de treball i acció

 

Combinació de contingut teòric amb aplicació pràctica. La pràctica es realitzarà sobre la memòria de la pròpia fundació. Es treballarà de forma puntual en petit grup.