Meet the Observatory

Data to explore, to know and to connect with the foundational sector and philanthropy

2,000 active foundations

82,000 workers

41,000 volunteers

4,813 million € / year income by activities

The world of foundations in figures

Fundació per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre de treballadors

Evolució del nombre de voluntaris

Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

With the collaboration of

We work in network with