Meet the Observatory

Data to explore, to know and to connect with the foundational sector and philanthropy

2,000 active foundations

82,000 workers

41,000 volunteers

4,813 million € / year income by activities

The world of foundations in figures

Fundació per comarca

Creixement de les fundacions

Àmbits d'actuació

* Multiàmbit

Evolució del nombre de treballadors

Evolució del nombre de voluntaris

Font: Registre del Protectorat de la Direcció General de Dret i Entitats a Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Publications of the Observatory

Balanç Social
Papers de l’OdF
  • "L'economia social i les fundacions"
  • "Les fundacions a Catalunya, un sector econòmic"
  • "Estudi comparatiu de fundacions a la UE"
Informes i Enquestes de l’OdF
  • La composició de gènere a les fundacions
  • Informe sectorial de Salut
  • Informe sectorial de Cultura
  • Informe La filantropia a Catalunya 2003-2016
Apunts de l’OdF
  • MarÇ 2021/ Fundacions per l'equitat de gènere
  • Febrer 2021/ Essencials per la gestió de l'impacte
  • Gener 2021/ Variació Fundacions

With the collaboration of

We work in network with