Documents of interest

The Coordinadora also provides members with several documents of interest and forms to facilitate common tasks.

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals

Bon Govern

Balanç social

Estatuts

  • Model estatuts

Actes Patrons

Model certificat de donació

Declaracions responsables

Altres

  • Incentius al mecenatge per a les donacions