CCF Webinars

With the situation generated by Covid-19, the Coordinadora has set up an emergency training service to offer immediate responses to the foundations, related to the current situation.

Com fer reunions online efectives

Com crear una campanya de crowdfunding en temps de COVID-19

Com fer reunions del patronat online efectives i amb validesa jurídica

Com fer el balanç social de la fundació. Nivell bàsic

Com fer el balanç social de la fundació. Nivell notable

Com fer el balanç social de la fundació. Nivell avançat

Plataformes de reunions i col·laboració en línia. Quina és la més adequada?

Com fer el tancament comptable de l'exercici de la fundació

Com fer el pressupost de la fundació