Curs: ABC aspectes jurídics de la fundació

Curs tancat. Obrim llista d'espera!

Informació

6 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Plazas agotadas. Acceder a la lista de espera

Informació

6 d'octubre de 2023

de 9.30 h a 12.30 h

3h

Online

Preu per participant

Plazas agotadas. Acceder a la lista de espera

Objectius • Adquirir una visió general sobre els aspectes jurídics essencials de la fundació • Conèixer les obligacions bàsiques que cal tenir en compte referents als aspectes legals de la fundació. Docent Tomàs Segura. Advocat del Bufet Bergós.

Aquesta formació està orientada a membres dels patronats, secretariat, direccions, gerències i professionals de les fundacions que volen tenir una visió global dels aspectes jurídics de la fundació. No calen coneixements previs en la matèria.

1. Naturalesa i constitució de la fundació.
a. Acta fundacional, estatuts i normativa del Codi Civil de Catalunya.

2. El patronat.
a. Composició i nomenament de càrrecs.
b. Reunions: convocatòria, acta, certificats. Exercici del dret de vot.
c. Conflicte d’interessos.
d. Declaracions responsables i actes subjectes a comunicació o autorització prèvia.

3. Altres obligacions legals que ha de complir la fundació.
a. Transparència.
b. Prevenció del blanqueig de capitals.

Combinació de l’explicació teòrica amb exemples reals de fundacions.