FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE SOCIAL

Nom:
FUNDACIÓ FOMENT DE L’HABITATGE SOCIAL
Adreça:
Via Laietana, 5 1er 2a
Codi postal:
08003
Ciutat:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Correu electrònic:
Telèfon:
933027197
Àmbit d'actuació:
Salut
Número de registre:
520
Data de registre:
1991-06-06
Forma jurídica:
civil
Protectorat:
Generalitat de Catalunya
Àmbit geogràfic:
Espanya
Persona de contacte:
Sergio Rodríguez Vives
Direcció:
Sergio Rodríguez Vives
Història:
La Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social, va ser creada el juliol de 1990 promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona. La missió de la Fundació és la lluita contra l'exclusió social i especialment contra l'exclusió residencial, proporcionant i fomentant habitatges socials en règim de lloguer, el qual es calcula en funció de les possibilitats econòmiques de cada unitat familiar. Aquest projecte està dirigit a persones i famílies que es troben desprotegides per causes d'irregularitat en la seva documentació i / o precarietat econòmica i laboral i que, necessiten un habitatge digne, donant sempre preferència a aquelles famílies amb menors a càrrec o amb problemàtiques greus
Fundadors:
Miquel Billoch Barceló, ignacio de Delàs de Ugarte, Jesús Nubiola Malla, M. Manuela Serrano Misas, Enrique Mañosas Barrera, Jorge Segarra Pijoan i José Poch Pujades.
Objectius:
L'objectiu de la Fundació, juntament amb Càritas, és la lluita contra l’exclusió socio-residencial, posant actualment a disposició de les famílies més necessitades un total de 316 habitatges d'inclusió social, amb l'objectiu de treballar amb elles un programa d'acció social integral que permeti que, en un termini estimat entre 3 i 4 anys, assumeixin una autonomia personal i tinguin la possibilitat d'accedir al mercat de l'habitatge protegit o bé, al mercat privat, assumint la seva pròpia autonomia.
Patronat:
Ignasi de Delàs i de Ugarte (President), Ramón Contijoch (Secretari), Andreu Romaní Blancafort (Vocal), Carme Trilla i Bellar (Vocal), Lluís Franco Sala (Vocal), Maria Vendrell Aubac (Vocal), Salvador Busquests i Vila (Vocal), Vicenç Soriano Casanovas (Vocal)
Organismes als quals pertany:
Coordinadora Catalana de Fundacions. La Fundació Foment de l'Habitatge Social col.labora amb les següents administracions públiques: * ADIGSA- Secretaria d'Habitatge i Milloa Urbana (Xarxa d'Habitatges d'Inserció de la Generalitat de Catalunya), amb conveni d'adhesió per a la gestió d'habitatges dins el programa d'habitatges d'inserció i allotjaments d'acollida, així com la gestió de prestacions permanents per al pagament del lloguer * Ajuntament de Barcelona amb un Acord Marc 2007-2012, per a la construcció de fins a 100 habitatges de protecció oficial. * Ajuntament de Viladecans pel desplegament d'un parc de 10 habitatges d'inclusio social al municipi Col.labora amb les següents entitats socials: * Càritas Diocesana de Barcelona, amb un conveni signat per a l'administració, gestió i control d'ús dels habitatges cedits per part de la Generalitat de Catalunya a Càritas Diocesana de Barcelona, així com dels habitatges propietat de la mateixa ONG. * Fundació Mambré, amb la signatura d'un conveni de col.laboració per a l'impuls de solucions en l'àmbit de l'habitatges d'inclusió social. * Suara Serveis SCCL, amb la signatura d'un conveni per a la gestió, desenvolupament i compliment d'objectius per vehicular i facilitar l'accés a l'habitatge digne de les persones ateses a la Fund. Foment de l'Habitatge Social. Col.labora també amb les següents entitats d'inserció: * APRISE, empresa d'inserció, per a la contractació de serveis d'arranjament als pisos. * Fund. Formació i Treball, en programes d'inserció laboral pels usuaris dels habitatges de la Fundació Foment de l'Habitatge Social. Participa a: * Talula del Tercer Sector, en temes d'habitatge d'inclusió social. * Consell de l'Habitatge de Barcelona, col.laboració en àmbits d'habitatge social i impluls d'accions per evitar els desnonaments.
Any dades:
2018
Pressupost anual:
2.000.000,00 €
Any pressupost:
2014