Documentos de interés

A continuación, adjuntamos documentación elaborada por la Coordinadora Catalana de Fundaciones que consideramos de interés para los socios:

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals

Bon Govern

Balanç social

Estatuts

  • Model estatuts

Actes Patrons

Model certificat de donació

Declaracions responsables

Altres

  • Incentius al mecenatge per a les donacions