Documentos de interés

A continuación, adjuntamos documentación elaborada por la Coordinadora Catalana de Fundaciones que consideramos de interés para los socios:

Com crear una fundació

Balanç social

Bon Govern

Estatuts

  • Model estatuts

Reunions del patronat de la fundació

Modificació del patronat de la fundació

Els certificats de donacions

Declaracions responsables

Guia sobre l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals

Els contractes de patrocini i els convenis de col·laboració

Plans i Protocols

Altres

  • Incentius al mecenatge per a les donacions

La memòria econòmica a presentar a l’Agència Tributària

El Calendari Fiscal i Comptable de les Fundacions pel 2024

El canal de denúncies

Novetats jurídiques