Com fer el pressupost d’una fundació

Comptable

Objectius del curs

  • Conèixer els elements fonamentals que ha de contenir el pressupost de la fundació
  • Saber quins són els criteris d’estimació dels ingressos i les despeses
  • Identificar les necessitats, assignar recursos, determinar el seu cost i finalment comprovar si, d’acord amb els ingressos, es poden emprendre les actuacions previstes tot analitzant les desviacions que es puguin produir

Sessió 1 – Teòrica
Sessió 2 – Pràctica

+ Info

Informació

Sessió 1 9.30h-11.30h - Sessió 2 9.30h-11.30h
Durada: 4h
Modalitat: Online

Preu per participant:

95 € Fundacions associades a la CCF
190 € Fundacions no sòcies