Com fer el tancament de l’exercici comptable a la fundació (2a. edició)

Fiscal / Comptable
18 de desembre de 2019

S’apropa la data de tancament de l’exercici per a moltes fundacions i cal fer les comprovacions i operacions per executar-lo correctament. De la mateixa manera, els comptes han de redactar-se amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la fundació.

Objectius del curs

  • Revisar els aspectes més importants de la formulació dels comptes anuals de la fundació, per a què es realitzi de forma eficient i complint amb tots els requeriments legals que li siguin d’aplicació.
  • Repassar la memòria econòmica a presentar a l’Agència Tributària. És la mateixa que la que s’inclou als comptes anuals? Exemples.
  • Conèixer el nou informe d’auditoria, tant per a aquelles fundacions que estiguin obligades a auditar-se, com per a aquelles que ho vulguin fer de forma voluntària.
+ Info

Informació

18 de desembre de 2019
9.30h-13.30h
Durada: 4h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

90 € Fundacions associades a la CCF
180 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te