Curs: Aspectes legals que cal tenir en compte en les reunions del patronat (2a edició)

Jurídic / Fiscal
24 de maig

Objectius

• Conèixer com convocar el patronat i dissenyar un ordre del dia útil per conduir la reunió.
• Conèixer els requisits perquè la reunió del patronat es consideri vàlida i tingui eficàcia des del punt de vista jurídic.
• Conèixer com renovar el patronat i saber com es documenta i tramita la seva modificació.
• Assolir els coneixements des d’una vessant pràctica.
• Mostrar i practicar amb models que serveixin per l’execució de les diferents actuacions.

A qui s’adreça?

Aquesta formació està orientada a membres dels patronats, secretariat, direccions, gerències i professionals de l’àrea jurídica de les fundacions.

Formador: Tomàs Segura, advocat de Bufet Bergós

*Properament podràs consultar el programa i inscriure’t

Informació

24 de maig
de 9.30 h a 12.30 h
Durada: 3h
Modalitat: Online

Preu per participant:

75 € Fundacions associades a la CCF
150 € Fundacions no sòcies