Curs: Com aprofitar el potencial del patronat per a la captació de fons privats (fundraising)

Captació de Fons
Curs Finalitzat

Objectius

  • Prendre consciència de l’impacte (positiu i negatiu) que un òrgan de govern pot tenir en el desenvolupament d’un pla de captació de fons privats
  • Motivar i oferir claus pràctiques sobre el paper dels patronats en les estratègies de fundraising de les fundacions
  • Entendre quin paper han de tenir els membres dels patronats en la definició i el desplegament d’una estratègia de captació de fons eficaç
  • Desactivar les barreres i els prejudicis en relació amb el fundraising que obstaculitzen o limiten la participació activa dels membres dels patronats
+ Info

Informació

Curs Finalitzat
De 9.30 a 13.30 h
Durada: 4h
Modalitat: Online

Preu per participant:

100 € Fundacions associades a la CCF
200 € Fundacions no sòcies