Curs Com elaborar el pressupost a la fundació

Gestió / Econòmic
13 de novembre de 2019

El pressupost és una eina fonamental per ajudar a gestionar la fundació i informar sobre la suficiència dels ingressos per finançar les despeses i per garantir la continuïtat dels projectes. Les entitats no lucratives, per la seva naturalesa, no han de tenir beneficis, però han de ser econòmicament viables. Cal identificar les necessitats, assignar recursos, determinar el seu cost i finalment comprovar si, d’acord amb els ingressos, es poden emprendre les actuacions previstes tot analitzant les desviacions que es puguin produir.

Objectius del curs

  • Conèixer els elements fonamentals que ha de contenir el pressupost de la fundació
  • Saber quins són els criteris d’estimació dels ingressos i les despeses
+ Info

Informació

13 de novembre de 2019
9.30h-13.30h
Durada: 4h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

90 € Fundacions associades a la CCF
180 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te