Curs: Com fer el càlcul de l’aplicació del 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals

Gestió / Econòmic
11 de desembre de 2019

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’increment dels fons propis de la fundació. El patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest romanent.
Objectius del taller

  • Conèixer la tècnica per calcular correctament l’aplicació d’almenys el 70% dels ingressos i les rendes obtingudes a les finalitats fundacionals.
  • Diferenciar les despeses necessàries de les despeses fundacionals.
  • Treballar de forma pràctica amb casos reals.
+ Info

Informació

11 de desembre de 2019
9.30h-12.30h
Durada: 3h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

60 € Fundacions associades a la CCF
120 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te