Curs: com fer seguiment del compliment dels objectius a través d’eines de planificació

Gestió / Econòmic
17 i 19 de maig

Objectius

  • Elaborar les eines de planificació, establiment i seguiment dels objectius anuals que emanen dels plans d’acció anuals i dels plans de gestió.
  • Comparar les diferents eines de planificació, ja sigui fulls de càlcul o qualsevol de les eines existents al núvol: Trello, Asana, Airtable, Planner, MS Project, etc.
  • Conèixer i aplicar la metodologia de planificació inversa en el desplegament del seguiment d’objectius
  • Adquirir habilitats per a vincular tant els objectius estratègics com els objectius de gestió.
  • Treballar sobre els rols de cada actor en la planificació, tant des de la vessant directiva com la vessant tècnica i la manera d’establir coordinacions eficients.

A qui s’adreça?

Aquesta formació està orientada a persones amb responsabilitats dins les àrees de coordinació, tècnics i gestors de projectes de fundacions.

Formadora: Isabel Custodio (Indeed)

+ Info

Informació

17 i 19 de maig
9.30h a 12.30h (ambdues sessions)
Durada: 6 hores
Modalitat: Online

Preu per participant:

150 € Fundacions associades a la CCF
300 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te