Curs: Conflicte d’interessos entre el patronat i la fundació. Com i quan cal adoptar la declaració responsable?

Jurídic / Fiscal
29 de juny de 2022

Informació

29 de juny de 2022
De 9.30 a 12.30 h
Durada: 3h
Modalitat: Online

Preu per participant:

75 € Fundacions associades a la CCF
150 € Fundacions no sòcies