Curs: El patrimoni net de les fundacions

Fiscal / Comptable
11 de març de 2020

El Patrimoni net representa el conjunt de béns i drets que té una fundació un cop deduïts els seus passius. És la font de finançament pròpia de l’entitat, que inclou les aportacions a la dotació fundacional i els resultats generats per la seva activitat, així com les variacions del valor raonable de certs instruments financers i les subvencions de capital rebudes.

El coneixement a fons del seu contingut, així com les variacions i l’evolució  dels seus components és vital per a la supervivència de l’entitat i la presa de decisions de l’òrgan de govern.

Objectius del taller

  • Descripció de tots els elements que composen el patrimoni net de la fundació.
  • Analitzar les seves variacions i la seva representació comptable.
  • Assolir els coneixements bàsics comptables des d’una vessant pràctica.
+ Info

Informació

11 de març de 2020
de 9.30h a 13.30h
Durada: 4h
Tipus: presencial
Modalitat: curs

Preu per participant:

95 € Fundacions associades a la CCF
190 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te