Curs: Herències i llegats: una eina de captació de fons per a les fundacions (2a. edició)

Gestió / Econòmic
10 de desembre de 2019

Les herències i els llegats, poden ser una oportunitat per a la captació de fons? Serveix per a totes les fundacions? Com es posa en marxa una iniciativa d’aquest tipus?

Aquesta qüestió es tracta sovint als patronats i als equips de fundraising, però no se sap molt bé com abordar-la. Començar a preparar un programa pot ser una bona estratègia per anar aprofundint-hi de forma seriosa i professional.

Objectius del curs

  • Aprendre què representa i què pot aportar a la fundació la captació de fons a través d’herències o llegats.
  • Dissenyar una estratègia de captació de fons específica.
  • Conèixer els aspectes legals i jurídics que cal tenir en compte una fundació per accedir a bens o drets per via testamentària.

Informació

10 de desembre de 2019
9.30-11.30
Durada: 4h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

90 € Fundacions associades a la CCF
180 € Fundacions no sòcies