Curs Lideratge en entorns híbrids de patronats i equips professionals

Bon Govern / Gestió

Objectius

  • Incidir en la importància de comunicar de manera efectiva, en la gestió i lideratge de persones, patronats i equips.
  • Entendre el lideratge en un entorn exigent i canviant, com un procés dinàmic en sí mateix.
  • Prendre consciència dels elements crítics en la gestió de patronats i equips i saber com resoldre’ls.
  • Conèixer els estils de lideratge per aplicar-lo segons la situació, l’entorn i les persones.
  • Interioritzar els aspectes clau del lideratge efectiu.
  • Aprendre estratègies i tècniques per liderar en entorns híbrids i millorar el rendiment del patronat i de l’equip.
+ Info

Informació

9.30h - 12.30h (ambdues sessions)
Durada: 6h
Modalitat: Online

Preu per participant:

145 € Fundacions associades a la CCF
290 € Fundacions no sòcies