Curs Què ha de saber el patró per exercir el seu càrrec de forma responsable

Jurídic / Fiscal
  • Conèixer les obligacions generals derivades de l’exercici del càrrec de patró d’una fundació
  • Saber l’abast de la responsabilitat civil, administrativa, fiscal, en matèria de seguretat social i penal de les persones físiques i les persones jurídiques que formen part del patronat de la fundació
  • Veure quins són els supòsits d’exoneració o modulació de la responsabilitat dels patrons
+ Info

Informació

9.30h - 12.30h (ambdues sessions)
Durada: 6h
Modalitat: Online

Preu per participant:

145 € Fundacions associades a la CCF
290 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te