Curs: Tècniques de planificació i programació per gestionar el temps amb eficàcia a la fundació (2a. edició)

Gestió / Econòmic
26 de març de 2020

La frase “No tinc temps!” és freqüent en el nostre entorn professional i personal. Però què volem dir quan diem que no tenim temps? Per a què volem més temps?  La fundació és una organització en la que intervenen nombrosos factors als què cal dedicar temps: la gestió, l’òrgan de govern, l’equip professional, el voluntariat… i òbviament els nostres usuaris o beneficiaris.

El concepte de temps ha sofert un canvi important amb la generalització de les tecnologies de la informació i dóna una sensació d’acceleració i de no arribar a tot.

Amb aquest curs volem facilitar eines i recursos personals que facilitin la millora de la gestió del temps i la planificació de tasques, per reduir aquesta sensació de “no tenir temps”.

Objectius del curs

  • Aconseguir un major grau d’efectivitat i eficiència en la utilització del temps i la consecució dels objectius professionals.
  • Entendre els principis bàsics que regeixen el temps com a recurs.
  • Diagnosticar les àrees de millora personals, que poden incidir en una gestió més eficaç del temps.
  • Facilitar criteris realistes de planificació d’activitats i programació del temps.
  • Desenvolupar les habilitats necessàries per controlar la pròpia utilització del temps i les inferències externes o lladres del temps.

Informació

26 de març de 2020
de 9.30h a 13.30h
Durada: 4h
Tipus: Curs
Modalitat: Presencial

Preu per participant:

95 € Fundacions associades a la CCF
190 € Fundacions no sòcies

Inscriu-te