Informació institucional

La Coordinadora Catalana de Fundacions, amb 700 fundacions associades, és l’única institució de segon nivell del món fundacional a Catalunya. L’entitat, presidida actualment per Pere-A. Fàbregas, representa els interessos col·lectius davant les administracions, els agents polítics, econòmics, socials i l’opinió pública.

El seu objectiu fonamental és donar servei a les fundacions associades mitjançant la formació especialitzada, l’assessorament jurídic, fiscal i comptable i incidir per obtenir un marc legislatiu que promogui la filantropia i el mecenatge. També promou la col·laboració i el treball en xarxa entre les fundacions.

La Coordinadora disposa de cinc comissions que apleguen les fundacions que treballen en un mateix àmbit: Educació, Salut, Àmbit Social, Recerca i Tecnologia i Cultura.

L’entitat té els seus orígens l’any 1978 quan, arran de la promulgació de la Constitució Espanyola que reconeix el dret de fundació, diverses persones del món fundacional català van donar les primeres passes per tenir uns representants del sector. Anys més tard, es constituí la Coordinadora Catalana de Fundacions, al caliu de la promulgació de la primera Llei catalana de Fundacions del 1982.

Si ets professional de la comunicació, pots contactar amb el nostre departament de comunicació d’ús exclusiu per a premsa: comunicacio@ccfundacions.cat

Material corporatiu per descarregar

Departament de Comunicació

Carles Barbero Ciuró
cbarbero@ccfundacions.cat
616006285