Avís legal

Identitat del responsable: COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS
Nombre d’inscripció en el registre: 5969 -J / 1
Dia d’inscripció en el registre: 13/01/1983
Adreça: Carrer Pau Claris, 167, pral. 2aB, 08037, Barcelona, Espanya
Correu electrònic: info@ccfundacions.cat
Telèfon: 34 93 488 14 80
NIF: G59053538
Accés i ús de la pàgina web: www.ccfundacions.cat

Accés i ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web www.ccfundacions.cat (propietat de COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS) per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. Tots els usuaris de www.ccfundacions.cat poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.

En general, l’accés a la informació i les utilitats bàsiques d’aquesta pàgina web no exigeixen registre previ d’usuari. No obstant això, emplenant el formulari corresponent, els usuaris podran:

  • Inscriure la fundació de la que són representants a COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS.
  • Inscriure’ns a cursos i activitats de formació gratuïtes o de pagament.
  • Lliurar les seves dades i el seu C.V. per optar a una vacant laboral.

Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis són pròpies i correctes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS o a tercers. D’igual forma, els usuaris es comprometen a notificar a COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS qualsevol canvi que pugui produir-se en relació a la informació i les dades personals comunicades.

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les situacions anteriorment citades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS en aquest sentit.

Tractament de dades de menors d’edat i/o d’incapacitats

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS no tracta dades de menors de 18 anys, ni tampoc de persones legalment incapacitades.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a què els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per il·licitud, error, mancança de qualitat, de disponibilitat, o d’actualització, o inutilitat dels mateixos.

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal, a la Política de Privadesa o a la resta de textos legals associats a aquesta web i a les normatives que siguin aplicables.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS o de tercers.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, titularitat de COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@ccfundacions.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS es comprometen a sotmetre’s als jutjats de Barcelona o els que resultin competents en el seu lloc.

La versió en català d’aquest document és l’única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar la seva comprensió.