Política de privadesa

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS i tot el seu personal es comprometen a complir amb el seu deure de secret i confidencialitat respecte a les dades facilitades i garanteixen que s’apliquen les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, alteració involuntària o accés no autoritzat.

 

FINALITATS I RESPONSABLE

D’acord amb l’establert al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, amb domicili al carrer Pau Claris, 167, pral. 2ª.B, 08037, Barcelona, Espanya, és la responsable del tractament de les seves dades personals amb alguna o algunes de les finalitats següents:

  1. Permetre que la seva fundació s’adhereixi a la Coordinadora, si vostè és representant d’una fundació i omple el formulari per associar l’entitat.
  2. Permetre la seva inscripció a cursos i altres activitats formatives gratuïtes i/o de pagament.
  3. Gestionar la seva candidatura i tot el procés de selecció, si vostè facilita les seves dades i C.V. per tal d’optar a una vacant de treball a la pròpia Coordinadora.

 

BASE DE LEGITIMACIÓ

Les bases jurídiques que fan legítims aquests tractaments són:

  1. Si vostè és representant d’una fundació i omple el formulari per associar l’entitat, és el contracte d’adhesió de la seva fundació del que vostè forma part.
  2. Si vostè vol participar a algun curs o activitat de formació gratuïtes, és el seu consentiment exprés, que vostè manifesta de forma lliure, informada i clarament afirmativa en omplir el formulari corresponent per fer la inscripció. Si el curs o l’activitat formativa és de pagament, a més a més, és el contracte de serveis de formació del que vostè forma part.
  3. Si vostè facilita les seves dades i C.V. per tal d’optar a una vacant de treball a la pròpia Coordinadora, és el seu consentiment exprés, que vostè manifesta de forma lliure, informada i clarament afirmativa en facilitar el seu nom, el seu e-mail i el seu C.V.

 

ÚS I CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

No s’elaboraran perfils ni s’adoptaran decisions individuals automatitzades amb les seves dades. Si la base de legitimació del tractament de les seves dades personals és el seu consentiment, aquestes seran conservades mentre vostè no exerciti els seus drets de revocació del consentiment o de supressió de les dades.

Si la base de legitimació és un contracte, les seves dades seran conservades mentre aquestes siguin necessàries per mantenir aquest contracte vigent i fins a 5 anys després del seu venciment. Si no ens facilita totes les dades sol·licitades, és possible que no puguem satisfer l’objectiu del contracte.

 

DESTINATARIS DE LES DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es preveu cap transferència internacional de les seves dades. Les seves dades podran ser comunicades a administracions in organismes públics per obligació legal i a proveïdors o col·laboradors de COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, únicament amb l’objecte de complir amb les finalitats especificades.

 

ELS SEUS DRETS

Vostè pot revocar el seu consentiment o les autoritzacions atorgades en qualsevol moment. A més, també té dret a accedir a la informació que tenim sobre vostè, a rectificar-la, a suprimir-la, a oposar-se al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament o a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per això, tan sols necessita comunicar-ho mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de qualsevol document oficial vàlid que acrediti la seva identitat, dirigit a: COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS, carrer Pau Claris, 167, pral. 2ª. B, 08037, Barcelona, Espanya o, alternativament, a través de info@ccfundacions.cat o trucant al ++34 93 488 14 80. També té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

La versió en català d’aquest document és l’única vàlida amb efectes legals. Qualsevol altra versió és una mera traducció sense més efectes que els de facilitar la seva comprensió.