Assessorament especialitzat

La Coordinadora Catalana de Fundacions posa a la disposició de les fundacions associades un servei d’assessorament jurídic, fiscal, comptable i de gestió ajustat a la realitat fundacional. Les fundacions poden plantejar qualsevol consulta tant per via telefònica i correu electrònic com mitjançant visites concertades. Els nostres especialistes no deixaran cap dubte sense resoldre.

Les consultes rebudes permeten detectar les qüestions que més preocupen a les fundacions. D’aquesta manera, a més a més de la resolució específica, la Coordinadora podrà oferir activitats de formació més adequades a aquestes necessitats.

Assessorament per a la constitució de noves fundacions

La Coordinadora dona suport a la creació de noves fundacions. Tenim l’experiència acumulada, pel que fa a requisits i tràmits, de totes les fundacions associades. Per això, podem oferir l’assessorament precís que serveixi per analitzar la viabilitat de la fundació que es vol crear.