Publicacions de l'Observatori

Directament lligat amb la missió de l’OdF de generar recerca i coneixement sobre el món fundacional es troben les seves publicacions. Dividits en diferent col·leccions -Papers de recerca, àmbits, territoris i monogràfics- els continguts proposats cerquen d’incrementar la comprensió dels conceptes essencials del sector.


Papers de Recerca

Una col·lecció dedicada al pensament i a la construcció de discurs fonamentat en la comprensió dels fets i els conceptes que recorren el conjunt del sector fundacional.


Àmbits

Sèrie que analitza les principals variables del món fundacional segmentades pels seus principals àmbits d’actuació: cultura, salut, àmbit social, educació i tecnologia i recerca.


Territoris

Perquè no només és important el com i el quan, sinó l’on, aquesta col·lecció examina els principals trets i caracteristíques des del sector fundacional dels diferents territoris que composen el país.


Monogràfics

Els Monogràfics són estudis permenoritzats sobre algun aspecte o temàtica rellevant pel sector fundacional i sobre la que cal aprofundir.  


Apunts mensuals de l'OdF

2023

2022