La Coordinadora informa

La Coordinadora Informa és el canal de comunicació directe i dinàmic entre la Coordinadora Catalana de Fundacions i les seves fundacions associades.

Comuniquem de manera puntual i periòdica temes que afecten i interessen directament a les fundacions, siguin aspectes legislatius, de gestió o d’interès en general.