Formació A2: Aprèn i Aplica

L'Observatori de Fundacions

L’Observatori de Fundacions és l’instrument mitjançant el qual explorem, generem coneixement i connectem amb el món fundacional. Amb la publicació d’informes, estudis i papers aportem dades clau que ajuden a explicar la gran contribució de les fundacions a la nostra societat i la seva importància a l’hora de garantir el benestar de milers de persones.

0
Fundacions actives a Catalunya
0
Treballadors i treballadores
0
Voluntaris i voluntàries
0
milions €/any d'ingressos per activitats

Comissions

La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) impulsa espais de debat i trobada entre fundacions d’un mateix àmbit per generar sinergies, impulsar projectes d’interès comú i afavorir el treball en xarxa.